ກອງປະຊຸມຫຼວງ ຊຸດທີ 7ສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳລາວ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 3.4./2013 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸຸມ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ

 

Posted in Press Release