มหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาว 2012 ขยายกลุ่มเป้าหมายรุกตลาดอาเซียน

 

มหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาว 2012 เปิดตัวยิ่งใหญ่ พร้อมขยายแผนรุกเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะไทยและญี่ปุ่น โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนนานาชาติพบกับช่างฝีมือหัตถกรรมลาวกว่า 200 ราย ณ ศูนย์แสดงสินค้า ลาว-ไอเทค เวียงจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2555

สมาคมหัตถกรรมลาวเปิดงานใหญ่ประจำปี นำขบวนช่างฝีมือหัตถกรรมลาวจากทั่วประเทศกว่า 200 ราย ร่วมแสดงผลงานและเจรจาการค้าในงานมหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาว 2012 หรือ LHF 2012 (Lao Handicraft Festival 2012) ที่ศูนย์แสดงสินค้า ลาว-ไอเทค เวียงจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พร้อมขยายตลาดรุกตลาดอาเซียน โดยเฉพาะไทย และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ งานมหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาว 2012 ถูกการกำหนดให้จัดขึ้นในช่วงระหว่างมีงานประชุมสุดยอดผู้นำ ASEM (Asia-Europe Meeting Summit) ครั้งที่ 9 ซึ่ง สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน ทั้งจากผู้เข้าร่วมประชุม ASEM นักธุรกิจลาว นักธุรกิจจากต่างประเทศ ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากในภูมิภาคเอเซีย และประชาชนชาวลาว ซึ่งเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเช่นทุกปี

นักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่เข้าชมงานมหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาวในปีนี้ จะได้พบกับงานหัตถกรรมลาวดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อันเป็นผลงานที่มาจากหลากหลายแหล่ง หลากหลายวัฒนธรรม และมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ล้ำค่าของชนชาติลาว นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับช่างฝีมือจากทั่วทุกจังหวัดในลาว รวมถึงเลือกซื้อเลือกชมสินค้าหัตถกรรมของลาวได้อย่างครบถ้วน

“ช่างฝีมือชาวลาวมีทักษะอันเยี่ยมยอดในการผลิตผืนผ้าและการย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ลูกค้าชาวญี่ปุ่นมักให้ความสนใจความสามารถของช่างฝีมือและขนบธรรมเนียมประเพณีของลาวเป็นอย่างยิ่ง โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างผ้าไหม ผ้าฝ้าย สมุนไพรและเส้นใยธรรมชาติ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ย้อมคราม ล้วนเป็นสินค้ายอดนิยมของชาวญี่ปุ่นทั้งสิ้น โดยโครงการผลิตกิโมโนญี่ปุ่นด้วยผ้าลาว (Lao Kimono Project) ซึ่งผสมผสานประเพณีลาวและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน เป็นหนึ่งในการแสดงชุดพิเศษในงานเดินแบบ Grand Fashion Show ของวันที่ 1 พฤศจิกายน” Mrs. Kimie Oguro อาสาสมัครอาวุโส จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) สปป. ลาว กล่าว

นอกจากนี้ สมาคมหัตถกรรมลาวยังได้จัดงานสัมมนาอีกหลากหลายหัวข้อ ภายในงานมหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาว 2012 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นหัวข้อที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมในพื้นที่ห่างไกล

อย่างไรก็ดี ทางสมาคมฯ คาดหวังว่าตลอดระยะเวลา 1 สัปดาห์ของการจัดงานมหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาว 2012 ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมมียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น โดยทุกๆ ปี ช่างฝีมือหัตถกรรมลาวจะใช้โอกาสนี้พบปะและเจรจาการค้ากับผู้จำหน่ายทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดสั่งซื้อและการลงนามสัญญาผลิตงานหัตถกรรมให้สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน

มหกรรมฝีมือหัตถกรรมลาว 2012 จัดโดยสมาคมหัตถกรรมลาว เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ช่างฝีมือชาวลาวได้จำหน่ายสินค้าและพบปะกับผู้ซื้อเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยวัตถุประสงค์หลักของงานคือเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตงานหัตถกรรมชาวลาวสามารถส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดภายในประเทศพร้อมเพิ่มศักยภาพในการส่งสินค้าออกสู่ตลาดนานาชาติได้ในเวลาเดียวกัน

เกี่ยวกับสมาคมหัตถกรรมลาว
สมาคมหัตถกรรมลาว (LHA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมช่างฝีมือหัตถกรรมในลาว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสภาธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งชาติ หรือ LNCCI (Lao National Chamber of Commerce and Industry) ปัจจุบันมีสำนักงานประจำแขวง (จังหวัด) อยู่ที่ หลวงพระบาง เซียงของ หัวพัน สะหวันนะเขด และจำปาสัก รวมสมาชิกเป็นช่างฝีมือกว่า 120 รายใน6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่มงานเครื่องเงินเครื่องประดับ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้และของป่า กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้และไม้อัด กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และกลุ่มงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
นายบัวบาน คงดี
ผู้จัดการสำนักงาน

สมาคมหัตถกรรมลาว
ถนนไกรสรพรหมวิหาร บ้านโพนพะเนา เมืองไชยเชษฐา เวียงจันทน์ สปป.ลาว
โทร. +856-21 452 956
อีเมล์ lhalaos@laotel.com

เฟสบุ๊ก www.facebook.com/LaoHandicraftFestival

Posted in 2012, Lao Handicraft Festival, News, Press Release